Thời Điểm Ghi Nhận Doanh Thu là thời điểm nào?

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Thời điểm nào sẽ ghi nhận doanh thu? Các bạn kế toán phải nắm được quy trình hạch toán,

mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của kế toán ATC nhé!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Thời điểm nào sẽ ghi nhận doanh thu? Các bạn kế toán phải nắm được quy trình hạch toán,mời các bạn theo dõi
Hoc ke toan cap toc o thanh hoa
 1. Điều kiện ghi nhận doanh thu

Về cơ bản, doanh thu được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện:

 • Đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa cho người mua.
 • Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
 • Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
 • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Dựa vào những điều kiện trên để ghi nhận doanh thu và xác định được thời điểm ghi nhận doanh thu.

Việc ghi nhận doanh thu phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính. Tùy lĩnh vực sẽ có

những điều kiện ghi nhận doanh thu khác nhau. Dưới đây là một số lĩnh vực tiêu biểu:

1.1 Doanh thu bán hàng

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng như sau:

 • Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro cũng như lợi ích gắn liền với quyền sở hữu

sản phẩm, hàng hóa cho người mua.

 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hay quyền

kiểm soát hàng hóa.

 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 • Doanh nghiệp cần xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

Thời điểm ghi nhận doanh thu là tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Thời điểm nào sẽ ghi nhận doanh thu? Các bạn kế toán phải nắm được quy trình hạch toán,mời các bạn theo dõi
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

1.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ

Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ như sau:

 • Với việc cung cấp dịch vụ thì doanh thu được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 • Doanh nghiệp đã hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
 • Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm lập báo cáo.
 • Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch cũng như chi phí để nhằm mục đích có thể hoàn

thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

1.3 Doanh thu từ hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế có thể sẽ bao gồm nhiều giao dịch, vì vậy việc ghi nhận doanh thu sẽ phức tạp hơn.

Doanh nghiệp cần nắm rõ được các giao dịch để ghi nhận doanh thu vì thời điểm ghi nhận doanh thu

là tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Có thể ví dụ một số trường hợp như sau:

 • Nếu hợp đồng kinh tế đưa ra quy định cụ thể về việc bán hàng cũng như hợp đồng kinh tế

cung cấp dịch vụ sau bán hàng (ngoài điều khoản bảo hành thông thường), doanh nghiệp sẽ

cần phải ghi nhận riêng doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ.

 • Nếu hợp đồng quy định bên bán hàng chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, hàng hóa ch người mua

thì khi đó, doanh thu chỉ được ghi nhận sau khi việc lắp đặt được thực hiện xong.

 • Nếu doanh nghiệp có nghĩa vụ phải cung cấp cho người mua hàng hóa, dịch vụ miễn phí hay

chiết khấu, giảm giá, kế toán chỉ ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn

phí đó cho đến khi đã thực hiện nghĩa vụ với người mua.

1.4 Doanh thu từ việc bán bất động sản

Điều kiện ghi nhận doanh thu từ việc bán bất động sản như sau:

 • Bất động sản đã được hoàn thành toàn bộ cũng như bàn giao cho người mua, doanh nghiệp

đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua.

 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động

sản hay quyền kiểm soát bất động sản.

 • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
 • Doanh nghiệp đã thu được hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản.
 • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, thì các doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản mới ghi nhận doanh

thu của mìnhvà xác định được thời điểm ghi nhận doanh thu.

Ngoài những lĩnh vực tiêu biểu trên, thì trong một số trường hợp khác việc ghi nhận doanh thu

cũng cần tuân thủ các nguyên tắc chặt chẽ như sau:

 • Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng,

doanh thu của doanh nghiệp trong trường hợp này sẽ chính là phần hoa hồng bán hàng mà

doanh nghiệp được hưởng.

 • Đối với hoạt động dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, doanh thu của doanh nghiệp trong trường

hợp này sẽ chính là phí ủy thác đơn vị được hưởng.

 • Còn đối với đơn vị nhận gia công vật tư, hàng hóa, doanh thu của doanh nghiệp trong trường

hợp này chính là số tiền gia công thực tế được hưởng, không bao gồm giá trị vật tư, hàng hóa nhận gia công.

 • Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp, doanh thu của doanh nghiệp được

xác định theo giá bán trả tiền ngay.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Thời điểm nào sẽ ghi nhận doanh thu? Các bạn kế toán phải nắm được quy trình hạch toán,mời các bạn theo dõi
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

2. Thời điểm ghi nhận doanh thu

Như đã phân tích ở trên, mỗi lĩnh vực sẽ có những điều kiện ghi nhận doanh thu khác nhau.

Tương tư, thời điểm ghi nhận doanh thu cũng sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp.

Thời điểm ghi nhận doanh thu là tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế,

cụ thể ví dụ một số trường hợp như sau:

2.1 Doanh thu cung cấp dịch vụ

Thời điểm xác định doanh thu chịu thuế là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời

điểm viết hóa đơn dịch vụ. (Nếu thời điểm viết hóa đơn xảy ra trước thì lấy thời điểm viết hóa đơn,

trừ dịch vụ vận tải hàng không).

Doanh thu từ hoạt động thương mại

Trong trường hợp doanh thu hoạt động thương mại thì thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm

chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho các chủ thể là người mua.

2.2 Doanh thu từ việc bán bất động sản

Khi bàn giao bất động sản thì ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán

lại thuế và ghi nhận chi phí liên quan hoạt động bán bất động sản được trừ theo mức khống chế

theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản đó.

2.3 Doanh thu bán hàng xuất khấu

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu là thời điểm chuyển giao mọi rủi ro, chịu trách

nhiệm về hàng hóa từ người bán (xuất khẩu) sang người mua (nhập khấu), được xác định tùy

thuộc vào từng điều kiện cơ sở giao hàng được quy định trong các điều kiện thương mại quốc tế.

Có thể thấy, đối với trường hợp bán hàng hóa, thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm ghi nhận

doanh thu. Còn đối với trường hợp cung ứng dịch vụ, thời điểm ghi nhận doanh thu có thể

khác thời điểm xuất hóa đơn. Doanh nghiệp và kế toán cần nắm rõ để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết chia sẻ thông tin về thời điểm ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp,

chúc các bạn ứng dụng thành công!

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Địa chỉ học kế toán tại Thanh Hóa

Dia chi hoc ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Lớp kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Địa chỉ học kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo