Không đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ có bị phạt?

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Một số bạn thắc mắc là doanh nghiệp khi không đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ có bọ phạt không? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn.

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Một số bạn thắc mắc là doanh nghiệp khi không đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ có bọ phạt không? Kế toán
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 45/2013/TT-BTC  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ để làm cơ sở tính thời gian khấu hao tối thiểu, thời gian khấu hao tối đa của 1 TSCĐ theo từng loại cụ thể .

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Một số bạn thắc mắc là doanh nghiệp khi không đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ có bọ phạt không? Kế toán
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Căn cứ vào tình hình thực tế để doanh nghiệp quyết định phương pháp tính khấu hao, thời gian tính khấu hao. DN lập bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao gửi tới cho cơ quan thuế trước khi tiến hành khấu hao TSCĐ tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Mẫu đăng ký:

Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Hà Nội, ngày 02  tháng  01 năm 2016

 ĐĂNG KÝ 

PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi:

Tên đơn vị:

Địa chỉ: ……

Mã số thuế: …..

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công Ty… đăng ký phương pháp trích khấu hao tscđ với Chi Cục thuế quận… theo Phương pháp khấu hao đường thẳng.

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Một số bạn thắc mắc là doanh nghiệp khi không đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ có bọ phạt không? Kế toán
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Cụ thể nội dung TSCĐ chi tiết dưới đây:

STT TÊN TSCĐ LOẠI TSCĐ NGUYÊN GIÁ THỜI GIAN KH THỜI GIAN BẮT ĐẦU SỬ DỤNG
1 Ô tô innova Phương tiện vận tải 800.000.000 84 Tháng Tháng 02/2016

…, ngày …  tháng … năm ….

                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là bài viết chia sẽ thông tin về đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ, chúc các bạn thành công!

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Nơi đào tạo kế toán thuế ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo