THUẾ MÔN BÀI ĐỐI VỚI CHO THUÊ NHÀ

Dao tao ke toan thue tai thanh hoa

Thuế môn bài đối với cho thuê nhà như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài viết hôm nay nhé!

Dao tao ke toan thue tai thanh hoa
 1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản

xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thực hiện nghĩa vụ nộp hàng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư

hoặc vốn điều lệ, doanh thu

Được điều chỉnh tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, theo đó, các cá nhân thực hiện

hoạt động kinh doanh thì phải nộp lệ phí môn bài hằng năm. Lệ phí môn bài thực hiện thu một lần.

Cá nhân khi thực hiện cho thuê nhà mà có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì được

miễn lệ phí môn bài (khoản 1 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP). Như vậy, chỉ những cá nhân cho thuê

nhà mà có doanh thu trên 100 triệu đồng thì mới phải nộp lệ phí môn bài

Dao tao ke toan tai thanh hoa
 1. Thuế môn bài cho thuê nhà là bao nhiêu?

2.1 Thuế môn bài cho thuê nhà

Mức thu lệ phí được căn cứ trên doanh thu hằng năm từ hoạt động cho thuê nhà, cụ thể, tại khoản 2

Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định

22/2020/NĐ-CP, mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân cho thuê nhà như sau:

 • Cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 500 triệu/năm thì mức thu lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng
 • Cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 300 đến 500 triệu/năm thì mức thu lệ phí môn bài là 500.000 đồng
 • Cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 đến 300 triệu/năm thì mức thu lệ phí môn bài là 300.000 đồng
 • Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân,
 • hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại Thông tư 65/2020/TT-BTC,

doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân cho thuê nhà được xác định cụ thể như sau:

 • Là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê nhà của năm tính thuế.

 • Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê nhà tại một địa điểm thì doanh thu để

làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho

thuê tài sản của năm tính thuế.

 • Trường hợp cá nhân phát sinh cho thuê nhà tại nhiều địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định

mức thu lệ phí môn bài cho từng địa điểm là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của các

địa điểm của năm tính thuế, bao gồm cả trường hợp tại một địa điểm có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

Dao tao ke toan tai thanh hoa
 • Trường hợp hợp đồng cho thuê nhà kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm

tương ứng với số năm cá nhân khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

 • Trường hợp cá nhân khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho

thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm thì chỉ nộp lệ phí môn bài của một năm.

 • Nếu doanh thu của cá nhân cho thuê nhà phát sinh trong thời gian cuối năm (tức là phát sinh từ ngày 1/7)
 • thì nộp 50% mức lệ phí cả năm.

2.2 Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Theo khoản 2 Phần Phụ Lục Bảng danh mục ngành nghề Thông tư 219/2013/TT-BTC thì dịch vụ

lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ: tỷ lệ 5%. Vậy thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x 5%

2.3 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Theo quy định tại khoản 4 điều 6 Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP: Doanh thu tính thuế đối với hoạt động

cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê

trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Thuế suất đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản là 5%. Như vậy, thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x 5%.

Dao tao ke toan tai thanh hoa
 1. Thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài

3.1 Kê khai

Theo điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC, cá nhân cho thuê nhà quy mô lớn hoặc chưa

đáp ứng được quy mô lớn nhưng chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai, thực hiện khai thuế theo

từng lần phát sinh kỳ thanh toán. Từng lần phát sinh kỳ thanh toán được xác định theo thời điểm bắt

đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán; hoặc khai thuế theo năm dương lịch.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm

nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân

khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

Thời hạn nộp thuế được xác định chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của

kỳ tính thuế có sai, sót.

3.2 Nộp lệ phí môn bài

Cá nhân cho thuê nhà mới thực hiện hoạt động kinh doanh thì thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp

Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động kinh doanh.

Cá nhân cho thuê nhà nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm

Trên đây là bài viết chia sẽ thông tin về thuế môn bài đối với cho thuê nhà, chúc các bạn thành công!

Dao tao ke toan tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Dao tao ke toan tai thanh hoa

Địa chỉ dạy kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp ở Thanh Hóa

Địa chỉ dạy kế toán thuế tại Thanh Hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo