Quy trình kiểm tra bàng cân đối.

trung tâm đào tạo kế toán tại thanh hóa

Một bảng cân đối đúng sẽ phải thỏa mãn những điều kiện nào? Cách kiểm tra và sửa lỗi như thế nào?\

Mời bạn cùng kế toán ATC tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

trung tâm đào tạo kế toán tại thanh hóa Một bảng cân đối đúng sẽ phải thỏa mãn những điều kiện nào? Cách kiểm tra và sửa lỗi như thế
trung tâm đào tạo kế toán tại thanh hóa

Các lỗi sai và cách xử lý khi lập bảng cân đối tài khoản

  1. Quỹ tiền mặt âm khi lập bảng cân đối tài khoản

Khi lập bảng cân đối tài khoản kế toán thấy quỹ tiền mặt âm. Do Kế toán không theo dõi sát

quá trình thu chi tiền mặt của doanh nghiệp. Định kỳ không kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt dẫn đến:

– Khi tiền mặt còn ít, trong cùng một ngày hạch toán Chi trước, Thu sau => Âm thời

điểm(có thể tổng tiền tồn quỹ vẫn dương, nhưng tại từng thời điểm thì âm)

– Một nghiệp vụ chi tiền mặt hạch toán trùng nhiều lần => Tăng chi.

– Hạch toán thiếu nghiệp vụ thu tiền mặt => Giảm thu.

– Ghi sai số tiền thu chi. Thu đc 19.000.000đ mà nhầm 1.900.000đ. Chi ra có 1.000.000đ

mà nhầm thành 10.000.000đ

– Mua hóa đơn khống làm chi phí. Những hóa đơn mua này đều dưới 20 triệu đồng nên

kế toán hạch toán qua tiền mặt(chi khống)=> Tăng chi

– Xử lý chi phí thuế TNDN bằng các khoản chi mang tính chất nội bộ(lương, thưởng…)

đều qua tiền mặt, nhưng thực tế không phát sinh(chi khống)=> Tăng chi

– Bán hàng không xuất hóa đơn => Thực tế có thu, nhưng sổ kế toán không có chứng từ

thu, mà chi thì vẫn chi => Âm quỹ

– Toàn bỏ tiền túi chi mà không nhìn vào vốn góp của doanh nghiệp. Nhất là những công

ty mới, thành lập với vốn điều lệ ít(tránh thuế môn bài). Thời gian đầu chưa có đầu ra(chưa

thu được tiền), nhưng mua sắm thì nhiều. Cứ tiền túi bỏ ra, đến khi bỏ nhiều hơn cả vốn chủ => Âm quỹ

lop dao tao ke toan tai thanh hoa Một bảng cân đối đúng sẽ phải thỏa mãn những điều kiện nào? Cách kiểm tra và sửa lỗi như thế nào? Mời bạn
lop dao tao ke toan tai thanh hoa
  1. Kế toán nhập sai hóa đơn trên phần mềm kế toán

Trong nhiều trường hợp kế toán nhập sai số liệu trên hóa đơn lên phần mềm kế toán,

điều đó dẫn đến số phát sinh nợ và số phát sinh có của tài khoản đó bị sai, kết quả là

sai số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ.

KHẮC PHỤC SỬA LỖI:sau khi nhập xong hóa đơn kế toán cần kiểm tra lại thật cẩn

thận để tránh tình trạng sai lầm đáng tiếc như trên.

  1. Dữ liệu năm nay và dữ liệu năm trước không cân khi lập bảng cân đối tài khoản

Có thể là do người sử dụng nộp báo cáo năm trước cân rồi nhưng sau đó có chỉnh sửa

nên dẫn đến sai số liệu.

VÍ DỤ:Dữ liệu báo cáo tài chính trước kiểm toán đã được đóng lại nhưng sau khi kiểm toán

vào kiểm toán có số liệu cần chỉnh sửa dẫn đến số liệu sau này bị sai lệch.

KHẮC PHỤC SỬA LỖI:Mở dữ liệu năm trước kiểm tra nguyên nhân sai lệch, trường hợp

không cần kiểm tra năm trước thì tách dữ liệu ra riêng vá sửa lại số dư cho khớp với báo

cáo năm trước đã nộp. Các bút toán chỉnh sửa có thể ghi nhận vào năm sau hoặc làm báo

lại báo cáo và nộp bổ sung báo cáo.

  1. Công nợ cuối kỳ không khớp với xác nhận công nợ của khách hàng

Sai sót này thường xảy ra đối với các kế toán mới vào nghề. Tài khoản 133, 331 là các

tài khoản lưỡng tính, chúng vừa có số dư nợ và vừa có số dư có nhưng về mặt bản chất

thì hai tài khoản này hoàn toàn khác nhau.

VÍ DỤ:Kế toán quên không tính lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, hoặc nhập sai đối tượng

của tài khoản, hoặc hạch toán sai.

KHẮC PHỤC SỬA LỖI:Kế toán cần kiểm tra kỹ trước và sau khi nhập hóa đơn. Phải tìm

ra nguyên nhân sai lệch và khắc phục kịp thời để không gây ra hậu quả sấu.

lop dao tao ke toan tai thanh hoa Một bảng cân đối đúng sẽ phải thỏa mãn những điều kiện nào? Cách kiểm tra và sửa lỗi như thế nào? Mời bạn
lop dao tao ke toan tai thanh hoa
  1. Kế toán bỏ quên việc lập dự phòng phải thu khó đòi dẫn

đến lập bảng cân đối tài khoản bị sai lệch

Đặc biệt trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa kế toán thường không lập dự phòng.

Thời điểm lập dự phòng nợ phải thu khó đòi được thực hiện tại thời điểm lập Bảng cân đối kế toán.

KHẮC PHỤC SỬA LỖI:Doanh nghiệp cần phải lập, phân tích và theo dõi tuổi nợ.

Căn cứ vào đó, cùng với tình hình thực tế của khách hàng và theo hướng dẫn của Bộ

Tài Chính quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC tiến hành trích lập dự phòng

  1. Ghi nhận hàng tồn kho sai khi lập bảng cân đối tài khoản

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 02 (VAS 02) thì chi phí giá gốc hàng tồn kho được cấu

thành từ chi phí mua, chi phí chế biển và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Tuy nhiên kế toán có thể hạch toán một số chi phí sau vào giá gốc hàng tồn kho dẫn đến

tài khoản hàng tồn kho trên bảng cân đối tài khoản bị sai lệch: chi phí nguyên vật liệu, chi phí

nhân công và các chi phí sản xuất kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường

(vượt định mức) thì hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ;Chi phí bảo quản trừ trường hợp

bảo quản cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo;Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung…

KHẮC PHỤC SỬA LỖI:Kế toán cần nắm vững nghiệp vụ và hạch toán chính xác

nghiệp vụ. Nếu tìm ra sai sót phải tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục ngay.

  1. Sai số về việc ghi nhận chi phí phát sinh sau ban đầu của nguyên giá TSCĐ

Kế toán xác định sai chi phí sau ghi nhận ban đầu vào nguyên giá TSCĐ hữu hình làm

tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình dẫn đến sai lệch số liệu khi trình bày trên Bảng cân đối

tài khoản. Do đó, kế toán cần phải phân biệt khi nào được vốn hóa vào nguyên giá TSCĐ

hữu hình, khi nào hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ.

Trường hợp TSCĐ hữu hình sau ghi nhận ban đầu, phát sinh các khoản chi phí về sửa

chữa, bảo dưỡng để duy trì hoặc khôi phục lại khả năng lợi ích kinh tế của tài sản như

trạng thái hoạt động ban đầu thì phải hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu từ việc cải tạo, nâng cấp được vốn hóa ghi tăng

nguyên giá khi chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế khi sử dụng tài sản đó hoặc chi phí cải tại

, nâng cấp giúp cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu như:

Làm tăng thời gian sử dụng hữu ích hoặc làm tăng công suất sử dụng; Việc cải tạo,

nâng cấp giúp tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra; Giúp giảm chi phí hoạt động

của tài sản so với trước đó

  1. Chi phí phải trả bị hạch toán thiếu khi lập bảng cân đối tài khoản

Trong thực tế có nhiều trường hợp hoạt động của doanh nghiệp, có nhiều khoản chi phí

đã phát sinh nhưng chưa có đầy đủ hóa đơn hoặc chưa có đủ hồ sơ, tài liệu kế toán để

ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo. Do đó, nhiều kế toán đã bỏ

qua chi phí dẫn đến hạch toán thiếu chi phí phát sinh trong kỳ, không phản ánh đúng chi phí từng kỳ.

KHẮC PHỤC SỬA LỖI:Kế toán sau khi làm xong bảng cân đối tài khoản cần kiểm tra lại

thật kỹ hoặc yêu cầu kế toán công nợ kiểm tra kỹ lại rồi mới làm tiếp các bước tiếp theo

lên báo cáo tài chính.

Trên đây là quy trình kiểm tra bảng cân đối, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

lop dao tao ke toan tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

lop dao tao ke toan tai thanh hoa

Hoc ke toan thue oThanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Nơi học kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Nơi học kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo