Khoản lãi vay không được trừ khi tính thuế TNDN

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Các khoản vay nào sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN? Kế toán ATC

xin thông tin đến bạn trong bài viết ngày hôm nay nhé!

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá Các khoản vay nào sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài viết
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  1. Lãi tiền vay không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Một trong những điều kiện bắt buộc để chi phí được coi là hợp lí cho

mục đích khấu trừ thuế TNDN là chi phí thực tế phát sinh và phục vụ

hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Do đó, nếu một khoản chi phí phát

sinh, trong đó có chi phí lãi vay, nhưng không phục vụ cho hoạt động

SXKD của doanh nghiệp, thì chi phí lãi vay này sẽ không được coi là

chi phí hợp lí khi tính thuế TNDN.

  1. Lãi tiền vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức

kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam công bố tại thời điểm vay

  1. Lãi của khoản tiền vay mà tại thời điểm vay, có số dư của tiền gửi,

tiền mặt còn lớn nhưng không giải trình được, hoặc giải trình nhưng không

hợp lý về lý do không sử dụng tiền gửi, tiền mặt

  1. Lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư đã đăng

ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong Điều lệ DN, kể cả trường hợp

đã đi vào SXKD.

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá Các khoản vay nào sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài viết
Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Xét hai trường hợp như sau:

  • Giá trị khoản vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu, thì toàn

bộ chi phí lãi vay sẽ không được khấu trừ.

  • Giá trị khoản vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu:

+ Nếu doanh nghiệp có nhiều khoản vay:

Lãi vay không được trừ = (Vốn điều lệ còn thiếu : Tổng giá trị vay) * Tổng số lãi vay

+ Nếu doanh nghiệp chỉ có một khoản vay:

Lãi vay không được trừ = (Vốn điều lệ còn thiếu * lãi suất khoản vay) * thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu

  1. Lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư, mua sắm TSCĐ tính đến

thời điểm trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng.

Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí được trừ như sau:

”Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát

sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để

duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải

là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà

các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi

này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá Các khoản vay nào sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài viết
Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản

chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát

sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa

khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh

lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư”.

Như vậy, lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư, mua sắm TSCĐ

sẽ được vốn hóa vào nguyên giá của TSCĐ.

  1. Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kêt vượt quá 30% EBITDA (Tổng lợi nhuận thuần

+ CP lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay + CP khấu hao)

Căn cứ theo khoản 3, điều 16, nghị định 132 /2020/NĐ-CP:

” Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu

nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong

kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập

doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho

vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;”

Như vậy, tổng chi phí lãi vay được trừ đối với giao dịch liên kết là:

30% * (thu nhập thuần + chi phí lãi vay – lãi tiền gửi và lãi cho vay + chi phí khấu hao)

  1. Chi phí lãi tiền vay không tương ứng với doanh thu tính thuế

Các khoản thu không tương ứng với doanh thu tính thuế thì sẽ không được

tính là chi phí hợp lí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, ngoại trừ các khoản

chi theo điều 2, khoản 2.30 thông tư 96/2015/TT-BTC.

Theo đó, ví dụ nếu doanh nghiệp phát sinh khoản vay để mua nguyên liệu,

sản phẩm, hàng hóa mà còn tồn kho, thì lãi tiền vay phát sinh phải được

phân bổ vào giá trị hàng còn tồn kho, không kết chuyển hết lãi vay khi xác

định kết quả kinh doanh trong kì.

Trên đây là bài viết chia sẽ về các khoản vay không được tính là chi phí

hợp lý khi tính thuế TNDN, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Trung tâm học kế toán thuế ở Thanh Hóa

Noi dao tao ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

Trung tam hoc ke toan thue tai Thanh Hoa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo