Hướng dẫn vẽ mũi tên thẳng, mũi tên 2 chiều cơ bản trong Word

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

Cách vẽ mũi tên thẳng, cong, 2 chiều trong Word nhanh, đơn giản

Mũi tên là một biểu tượng rất thường xuyên được sử dụng để chỉ rõ một đối tượng hoặc móc nối các vấn đề với nhau.

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ mũi tên trong phần mềm Microsoft Word:

Mũi tên thẳng, một chiều, 2 chiều, mũi tên cong,…

I. Hướng dẫn vẽ mũi tên thẳng, mũi tên 2 chiều cơ bản

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn

 • Chọn

 • Chọnhình mũi tên thẳng/mũi tên 2 chiều mà bạn muốn vẽ.

 • Dùng chuột trái kéo để được mũi tên bạn muốn.

 • Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

 • Nếu bạn muốn thay đổi màumũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color và chọn màu mũi tên bạn muốn.

 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dàyviền, nhập kích thước độ dày mũi tên bạn muốn tại ô bên phải mục Width.

 • Để thay đổi chiều dài, chọn vào mũi tên, nhấn giữ và kéo 1 trong 2 nút tròn ở 2 đầu mũi tên đến độ dài mà bạn muốn thì thả ra.

 • Để di chuyển, rê chuột đến chỗ mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều và nhấn giữ chuột trái, di chuyển mũi tên đến vị trí mà bạn muốn thì thả ra.

 • Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa Hướng dẫn vẽ mũi tên thẳng, mũi tên 2 chiều Mũi tên thẳng, mũi tên cong,... cơ bản trong Word

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert

> Chọn Shapes > Chọn hình mũi tên thẳng/mũi tên 2 chiều mà bạn muốn vẽ.

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color

> Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước độ dày mũi tên bạn muốn tại ô bên phải mục Width và nhấn enter trên bàn phím.

Bước 6: Để thay đổi độ dài mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên

> Bấm giữ chuột trái tại nút tròn ở 1 trong 2 đầu mũi tên và kéo sang trái/phải để được độ dài bạn muốn.

Bước 7: Để di chuyển mũi tên, di chuột đến chỗ mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều

và nhấn giữ chuột trái để di chuyển đến vị trí bạn muốn.

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

II. Hướng dẫn vẽ mũi tên cong

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn
 • Chọn
 • Chọnhình mũi tên cong mà bạn muốn.
 • Kéo chuột từ điểm bắt đầu đến điểm đại được mũi tên có độ dài, hướng mà bạn muốn.
 • Nếu bạn muốnthay đổi màu, chọn mũi tên chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color rồi chọn màu mũi tên bạn muốn.
 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thướcbạn muốn tại ô bên phải mục Width.
 • Để thay đổi chiều dài, chọn mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên và nhấn chọn vào nút tròn trắng ở 2 đầu mũi tên, kéo đến độ dài bạn muốn.
 • Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên, bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng và kéo đến độ cong bạn muốn.
 • Để di chuyển,đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều, nhấn giữ chuột trái kéo đến vị trí bạn muốn và thả ra.
 • Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert

 > Chọn Shapes > Chọn hình mũi tên cong mà bạn muốn.

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái

để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color

> Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích

Bước 6: Để thay đổi chiều dài mũi tên, bấm chuột trái chọn mũi tên

> Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng ở 2 đầu mũi tên và kéo sang trái/phải, điều chỉnh độ dài bạn muốn.

Bước 7: Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên,

bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng đầu mũi tên và kéo để điều chỉnh đến độ cong bạn muốn.

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

Bước 8: Để di chuyển mũi tên, đặt chuột tại mũi tên đến khi xuất hiện mũi tên 4 chiều

thì nhấn giữ chuột trái và kéo mũi tên đến vị trí thích hợp rồi thả ra.

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

1. Hướng dẫn nhanh

 • Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn

 • Chọn

 • Chọn kiểuhình khối mũi tên mà bạn muốn.

 • Nhấn giữ chuột trái và kéo để được mũi tên có kích thước, hướng bạn muốn.

 • Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngượctại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.

 • Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thướcbạn muốn tại ô bên phải mục Width.

 • Để thay đổi chiều dài, chiều rộng, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng và kéo để điều chỉnh đến kích thướcbạn muốn.

 • Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên, bấm giữ chuột trái tại nút tròn màu vàng và kéo điều chỉnh đạt độ congbạn muốn.

 • Để di chuyển, đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều thì nhấn giữ chuột trái và kéo đến vị tríbạn muốn.

 • Để chèn chữvào mũi tên, dùng chuột phải chọn mũi tên> Chọn Add text > Nhập nội dung mà bạn muốn.

 • Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở phần mềm Word trên máy tính, chọn Insert > Chọn Shapes > Chọn kiểu hình khối mũi tên mà bạn muốn.

Bước 2: Đặt chuột tại vị trí muốn vẽ mũi tên, nhấn giữ và kéo chuột trái để tạo được mũi tên có độ dài theo hướng mà bạn muốn.

Bước 3: Nhấn phải chuột vào mũi tên, chọn Format Shape.

Bước 4: Nếu bạn muốn thay đổi màu, chọn mũi tên, chọn biểu tượng tam giác ngược tại mục Color > Chọn màu mũi tên bạn muốn.

Bước 5: Nếu bạn muốn thay đổi độ dày viền, chọn mũi tên, nhập kích thước bạn muốn tại ô bên phải mục Width và nhấn enter trên bàn phím.

Bước 6: Để thay đổi chiều dài, rộng, bấm chuột trái chọn mũi tên > Bấm giữ chuột trái tại nút tròn trắng và kéo sang các hướng để điều chỉnh độ dài, rộng bạn muốn.

Bước 7: Để thay đổi độ cong, chọn mũi tên > Nhấn giữ chuột trái tại nút tròn vàng và kéo giãn để đạt độ cong bạn muốn.

Bước 8: Để di chuyển, đặt chuột tại mũi tên sao cho xuất hiện biểu tượng mũi tên 4 chiều. Lúc này bạn nhấn giữ chuột trái và kéo mũi tên đến vị trí bạn muốn rồi thả ra.

Bước 9: Để chèn nội dung vào mũi tên, dùng chuột phải chọn mũi tên > Chọn Add text.

Nhập nội dung mà bạn muốn.

Nếu bạn là một dân văn phòng, muốn nâng cao hiệu suất công việc thì đừng bỏ qua các khóa học của trung tâm ATC!

Liên hệ Chuyên viên Tư vấn:

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG  ATC

Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

Thử tìm hiểu nhé!

Các bạn quan tâm đến khóa học tin học văn phòng của ATC vui lòng xem chi tiết khóa học:

Trung tâm tin học ở Thanh Hóa

Học tin học tại Thanh Hóa

Học tin học văn phòng cấp tốc ở Thanh Hóa

Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

Trung tâm dạy tin học văn phòng ở Thanh Hóa

Học tin học tại Thanh Hóa

Trung tâm tin học tại Thanh Hóa

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

 

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa Hướng dẫn vẽ mũi tên thẳng, mũi tên 2 chiều Mũi tên thẳng, mũi tên cong,... cơ bản trong Word
Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo