Hướng Dẫn Hạch Toán Doanh Thu Chưa Thực Hiện

Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa

Thế nào là doanh thu chưa thực hiện? Cách hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài viết dưới đây nhé!

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Thế nào là doanh thu chưa thực hiện? Cách hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài
Đào tạo kế toán ở Thanh Hóa
 1. Doanh Thu Chưa Thực Hiện Là Gì?

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận vào tài khoản 3387 và được thể hiện như một khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

Loại thu nhập này bao gồm các khoản nhận trước của khách hàng cho một hoặc nhiều kỳ, tiền lãi nhận được trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ, chênh lệch giá bán trong trường hợp trả chậm, các khoản trả góp trong trường hợp cam kết giá bán trả tiền ngay…

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (mã 318) phản ánh các khoản lãi chưa thực hiện tương ứng với các nghĩa vụ mà công ty phải đáp ứng trong 12 tháng tới hoặc trong chu kỳ sản xuất, hoạt động bình thường tại thời điểm báo cáo.

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Chỉ tiêu doanh thu dài hạn chưa thực hiện (mã số 336) phản ánh doanh thu bán hàng chưa thực hiện tương ứng với các nghĩa vụ mà công ty phải đáp ứng trong 12 tháng tới hoặc sau chu kỳ sản xuất và kinh doanh bình thường tiếp theo tại thời điểm báo cáo.

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Thế nào là doanh thu chưa thực hiện? Cách hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
 1. Nguyên Tắc Ghi Nhận Doanh Thu Chưa Thực Hiện

Doanh thu chưa thực hiện bao gồm thu nhập nhận trước (Điều 57, Khoản 2, Thông tư 200/2014/TT-BTC):

– Số tiền khách hàng trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán cho việc thuê tài sản.

 • Tiền lãi nhận được trước khi cho vay vốn hoặc mua công cụ nợ.
 • Khoản mục khác: Chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả ngay, doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số tiền chiết khấu cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống…

– Các khoản này không được hạch toán vào tài khoản này:

 • Người mua đã trả trước tiền, nhưng công ty chưa cung cấp bất kỳ sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ nào.
 • Nhiều kỳ chưa ghi nhận thu nhập từ cho thuê tài sản và cung cấp dịch vụ (các khoản doanh thu nhận trước chỉ được ghi nhận khi thực thu tiền, không ghi nhận vào TK 131 – Phải thu khách hàng).

– Doanh thu chưa thực hiện phải tuân theo hai nguyên tắc:

 • Hàng đã vận chuyển đến cho người mua.
 • Người mua chấp nhận thanh toán.
 1. Phân Biệt Doanh Thu Và Doanh Thu Chưa Thực Hiện

– Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ, bán hàng, thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động nội bộ hoặc thu nhập bất thường.

– Doanh thu chưa thực hiện bao gồm các khoản nhận trước được từ khách hàng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán, tiền lãi nhận được trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ, chênh lệch giá bán trong trường hợp trả chậm, trả góp với cam kết với giá trả ngay

 1. Phân Biệt Doanh Thu Chưa Thực Hiện Và Người Mua Trả Tiền Trước

Về cơ bản, cả doanh thu chưa thực hiện và người mua trả trước tiền hàng đều phản ánh số tiền khách hàng trả trước, nhưng vào cuối kỳ kế toán, đơn vị vẫn chưa hoàn thành việc giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng.

⇒ Do đó, hai khoản mục này được xếp vào nhóm nợ phải trả. Điều này tương ứng với các nghĩa vụ mà công ty phải thực hiện trong tương lai như đã cam kết.

Mặt khác, các khoản trả trước của khách hàng chỉ được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện nếu chúng được trả trước cho một dịch vụ lẻ hoặc các dịch vụ được cung cấp trong một hoặc nhiều kỳ kế toán. Nghĩa vụ còn lại của Bên bán là thực hiện như đã cam kết.

Tùy theo đặc điểm của từng ngành và từng hình thức, Bên bán sẽ yêu cầu Bên mua thanh toán phí dịch vụ đơn lẻ hoặc phí dịch vụ cho một hoặc nhiều kỳ, bao gồm dịch vụ thuê tài sản, dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm; Dịch vụ đăng ký phẩm, tạp chí… trước khi cung cấp các dịch vụ tương ứng.

Mặt khác, số tiền khách hàng trả trước sẽ được hạch toán vào tài khoản của người mua trả tiền trước chỉ khi người bán yêu cầu thanh toán trước một phần giá trị của giao dịch hàng hóa và dịch vụ để đảm bảo cam kết thực hiện nghĩa vụ của khách hàng. Người mua có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng khi Người bán hoàn thành việc giao hàng hóa và dịch vụ cho Khách hàng.

 1. Cách Hạch Toán Doanh Thu Chưa Thực Hiện

– Khi nhận tiền của khách hàng trả trước tiền thuê tài sản cố định, bất động sản đầu tư nhiều năm, kế toán ghi thu nhập chưa thực hiện theo giá chưa bao gồm thuế GTGT, ghi:.

Nợ các TK 111, 112,… (tổng số tiền nhận trước)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa có thuế GTGT)

Có Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa Thế nào là doanh thu chưa thực hiện? Cách hạch toán như thế nào? Kế toán ATC xin thông tin đến bạn trong bài
Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

– Khi tính toán và ghi nhận thu nhập cho từng kỳ thanh toán, các tài khoản sau đây được ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117).

– Nếu hợp đồng cho thuê tài sản không được thực hiện thì phải trả lại tiền cho khách hàng và ghi vào tài khoản sau.

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Phí cho thuê chưa bao gồm VAT)

Nợ TK 3331 – Nộp thuế GTGT (số thuế GTGT được hoàn cho bên thuê đối với hoạt động cho thuê TSCĐ không thực hiện được)

Có Các tài khoản 111, 112,… (số tiền trả lại).

 1. Cách Phân Bổ Doanh Thu Chưa Thực Hiện

Chỉ tiêu Bên Nợ Bên Có

Số dư đầu kỳ Doanh thu chưa thực hiện ở cuối kỳ kế toán;

Số phát sinh trong kỳ – Doanh thu chưa thực hiện trong từng kỳ kế toán; trả lại cho khách hàng số tiền đã nhận trước đó trong trường hợp tài sản không tiếp tục được cho thuê.

– Số tiền được phân bổ khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp như đã cam kết và giá bán trả ngay vào chi phí tài chính. – Doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ;

– Số chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay;

– Chênh lệch giữa giá bán trả ngay và giá với trường hợp trả chậm, trả góp theo cam kết.

Số dư cuối kỳ Doanh thu chưa thực hiện ở cuối kỳ kế toán;

 1. Giải Đáp Một Số Vấn Đề Về Doanh Thu Chưa Thực Hiện

– Doanh thu chưa thực hiện có xuất hóa đơn không?

⇒ Doanh thu chưa thực hiện phải xuất hóa đơn. Khi thu tiền vẫn xuất hóa đơn nhưng chưa ghi nhận doanh thu.

– Doanh thu chưa thực hiện có phải tính thuế TNDN

⇒ Trong trường hợp này, doanh thu tính thuế TNDN là doanh thu của hàng hóa thanh toán một lần, trả góp không tính lãi. Tiền lãi trả chậm được ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện (3387).

Trên đây là cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện, chúc bạn làm việc tốt nhé!

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Noi day ke toan hang dau o Thanh Hoa

Trung tâm học kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

Trung tâm học kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo