Chính sách thuế đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán thì có chính sách thuế như thế nào? Bài viết sau đây kế toán ATC xin thông tin đến bạn nhé!

Theo công văn số 23831/CTHN-TTHT trả lời về việc Chính sách thuế GTGT đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán

I. Các loại chứng khoán bao gồm

Căn cứ điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội

  1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây

a, Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ

b, Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ lưu ký

c, Chứng khoán phái sinh

d, Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định”

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán thì có chính sách thuế như thế nào? Bài viết
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

II.  Tính giá chứng khoán

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ tài chính:

  1. Giá thanh toán là giá khớp lệnh giao dịch hợp đồng tương lai giữa các nhà đầu tư thông qua hệ thông giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  2. Giá thanh toán cuối ngày là mức giá được xác định cuối ngày giao dịch để tính toán lãi lỗ hàng ngày của các vị thế
  3. Giá thanh toán cuối cùng là mức giá được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng để xác định nghĩa vụ thanh toán khi thực hiện hợp đồng

Tại điều 9 quy định Nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư:

1.Hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư bao gồm thanh toán lãi lỗ vị thế và thanh toán khi thực hiện hợp đồng, cụ thể như sau:

a) Trường hợp thanh toán lãi lỗ vị thế

-Tại các ngày giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng, giá trị tài khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định hàng ngày trên cơ sở các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư và chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá thanh toán cuối ngày của giao dịch liền trước, hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá thanh toán( đối với vị thế vừa mở trong ngày) hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước( đối với trường hợp đóng vị thế trước hạn) hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán mở vị thế ( đối ới trường hợp mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao dịch)

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán thì có chính sách thuế như thế nào? Bài viết
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

b) Trường hợp thanh toán khi thực hiện hợp đồng

Đối với hợp đồng thanh toán dưới hình thức bằng tiền: việc thực hiện hợp đồng được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi lỗ vị thế của ngày giao dịch cuối cùng

Đối với hợp đồng thanh toán dưới hình thức chuyển giao tài sản cơ sở: Việc thực hiện hợp đồng được hoàn tất khi nhà đầu tư bán phải chuyển giao tài sản cơ sở hoặc tài sản có thể chuyển giao theo quy định và nhà đầu tư bên mua phải thực hiện thanh toán tiền theo các điểu khoản tại hợp đồng và quy chế của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc nhà đầu tư hoàn tất viẹc thanh toán khoản tiền bồi thường ( nếu có ) theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 11 Thông tư này

III. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất , kinh doanh của doanh nghiệp

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địng của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vị từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (gía đã bao gồm thuế GTGT ) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT

  1. Các khoản chi không được trừ xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm,kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ tài chính”

Trên đây là bài viết chia sẽ thông tin về chính sách thuế đối với  chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán, hi vọng bài viết mang lại nhiều thông tin hữu dụng cho bạn đọc.

Chúc các bạn sức khỏe và thành công nhé!

lớp đào tạo kế toán tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

lớp đào tạo kế toán tại thanh hóa Đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán thì có chính sách thuế như thế nào? Bài viết
Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Lớp dạy kế toán thực hành ở Thanh Hóa

Nơi học kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo