Cách hạch toán các bút toán theo năm.

Trung tâm kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

  1. Bút toán đầu năm:

* Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm:

– Nếu năm trước, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả là Lỗ (số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước nằm bên Nợ).

=> Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

– Nếu năm trước, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả là Lãi (số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước nằm bên Có).

=> Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Trung tâm kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa Bút toán đầu năm:* Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm:- Nếu năm trước, doanh nghiệp hoạt động

Trung tâm kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

* Hạch toán chi phí lệ phí môn bài:

Nợ 642: Tính vào chi phí
TK 33382: Số tiền lệ phí môn bài phải nộp của năm

  1. Các bút toán cuối năm tài chính:

    2.1 Tập hợp và kết chuyển Chi phí phát sinh trong kỳ

    2.1.1 Kết chuyển Giá vốn hàng bán

Nợ TK 911
Có TK 632

2.1.2 Kết chuyển CP Tài chính

Nợ TK 911
Có TK 635
Chi phí lãi vay

2.1.3 Kết chuyển CP Quản lý kinh doanh

Nợ TK 911
Có TK 6421
Có TK 6422
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý Doanh nghiệp

2.1.4 Kết chuyển CP Khác

Nợ TK911
Có TK811

2.2 Tập hợp và kết chuyển Doanh thu thực hiện trong kỳ
2.2.1. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu
(chỉ dành cho thông tư 200)

Nợ 511:

Có 5211: Tổng PS Nợ TK 5211 (CKTM)
Có 5212: Tổng PS Nợ TK 5212 (HBBTL)

Có 5213: Tổng PS Nợ TK 5213 (GGHB)

2.2.2 Kết chuyển Doanh thu thuần từ việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

Nợ TK5111
Nợ TK5112
Nợ TK5113
Nợ TK5118
Có TK911
= Tổng PS Có TK 5111 – Tổng PS Nợ TK 5111
= Tổng PS Có TK 5112 – Tổng PS Nợ TK 5112
= Tổng PS Có TK 5113 – Tổng PS Nợ TK 5113
= Tổng PS Có TK 5118 – Tổng PS Nợ TK 5118

hoc ke toan thue tai thanh hoa

2.2.3 Kết chuyển Doanh thu Hoạt động Tài chính

Nợ TK515
Có TK911

2.2.4 Kết chuyển Thu Nhập khác

Nợ TK711
Có TK911
  1. Kết chuyển chi phí thuế TNDN:

Nợ TK 911

Có TK 821

Lưu ý: Nếu khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN mà phát sinh phần chênh lệch (nộp thừa hoặc thuế) thuế TNDN khi quyết toán so với phần tạm tính
Thì phải hạch toán phần chênh lệch đó trước như sau:
* Nếu nộp thừa tiền thuế TNDN => thì theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc hoàn thuế

Nợ 3334

Có 821: Phần thuế TNDN nộp thừa (Số tiền thuế phát sinh âm tại chỉ tiêu G trên tờ khai QTT TNDN)

* Nếu nộp thiếu tiền thuế TNDN => thì phải nộp thêm

Nợ 821

Có 3334: Phần thuế TNDN nộp thiếu (Số tiền thuế phát sinh dương tại chỉ tiêu G trên tờ khai QTT TNDN)

Chi hiểu chi tiết hơn mới các bạn tham khảo tại đây:Cách hạch toán thuế TNDN

Trung tâm kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa Bút toán đầu năm:* Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm:- Nếu năm trước, doanh nghiệp hoạt động

Trung tâm kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

4. Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Tài khoản sử dụng: TK421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:

TK4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
TK4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

– Nếu trong năm doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh LÃI (tài khoản 911 có số dư bên Có)

Hạch toán:

Nợ TK 911

Có TK 4212

– Nếu trong năm doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh LỖ (tài khoản 911 có số dư bên Nợ)

Hạch toán:

Nợ TK 4212

Có TK 911

Trên đây là bài hướng dẫn các bút toán cuối năm. Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn đang có nhu cầu trở thành kế toán viên giỏi, xin mời tham khảo khóa học của chúng tôi:

Trung tâm kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Trung tâm kế toán tổng hợp tại Thanh Hóa

 

Dia chi ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Noi day kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Lop day kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop day ke toan uy tin o Thanh Hoa

Noi day y ke toan cap toc o Thanh Hoa

Trung tâm dạy kế toán thực hành chất lượng ở Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán thực hành tốt nhất ở Thanh Hóa

Lop ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

Dia chi ke toan thuc hanh tot nhat tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Trung tâm dạy kế toán thực hành chất lượng tại Thanh Hóa

Trung tâm học kế toán ở Thanh Hóa

Trung tam hoc ke toan tai Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán tổng hợp ở Thanh Hóa

Lop dao tao kế toan tong hop tai Thanh Hoa

Lop dao tao ke toan tong hop o Thanh Hoa

Noi dao tao kế toan tong hop tai Thanh Hoa

Học kế toán cho người mất gốc ở Thanh Hóa

Nơi dạy kế toán thuế ở Thanh Hóa

Trung tâm kế toán tổng hợp ở Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Hoc ke toan cho nguoi mat goc tai Thanh Hoa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo