Các lỗi sai & cách xử lý khi lập báo cáo kết quả kinh doanh

Học kế toán tại thanh hóa

Khi làm báo cáo kết quả kinh doanh bạn thường mắc phải những lỗi gì và cách khắc

phục như thế nào? Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến bạn nhé!

Học kế toán tại thanh hóa Khi làm báo cáo kết quả kinh doanh bạn thường mắc phải những lỗi gì và cách khắcphục như thế nào? Hôm nay kế toán
Học kế toán tại thanh hóa
 1. Về hình thức khi lập báo cáo kết quả kinh doanh

Doanh nghiệp khi lập báo cáo kết quả kinh doanh bằng đơn vị nghìn đồng.

Theo luật kế toán thì Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được tính toán bằng Việt

Nam Đồng. Do đó, Doanh nghiệp cần chú ý đến đơn vị khi lập báo cáo kết quả kinh doanh

Một sai sót nữa là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thiếu chữ ký

của giám đốc, kế toán trưởng,…Một số báo cáo có bút toán điều chỉnh của kiểm toán,

nhưng vẫn để ngày lập là ngày kết thúc năm tài chính.

 1. Về doanh thu, chi phí không phù hợp chi phí chậm

Giá vốn ghi nhận chậm trễ hơn chi phí do nhiều nguyên nhân như thu thập chứng từ bên

thứ 3 chậm… Doanh nghiệp chưa trích chi phí cho các hóa đơn chậm trễ.

Trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán chi phí trong tháng, quý không thể hạch toán hết chi

phí được thì cuối năm doanh nghiệp phải trích trước toàn bộ chi phí đó và không được

phép để qua năm sau.

Ví dụ: Nếu đến ngày 31/12/ 20xx mà doanh nghiệp vẫn chưa thu hết được các hóa đơn tiền

thuê thuê văn phòng của tháng 12. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải trích trước toàn bộ

chi phí cho tháng 12 ,mặc dù hóa đơn chưa nhận về kịp, và dự kiến nhận được hóa đơn

vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau.

đào tạo kế toán thực hành ở thanh hóa Khi làm báo cáo kết quả kinh doanh bạn thường mắc phải những lỗi gì và cách khắc phục như thế
đào tạo kế toán thực hành ở thanh hóa
 1. Về thời điểm lập báo cáo kết quả kinh doanh kế toán không hạch

toán lãi dự thu phát sinh

Do đó thu nhập bị ghi nhận thiếu.

Ví dụ: Doanh nghiệp gửi Ngân Hàng một khoản tiền lớn với kỳ hạn 6 tháng từ tháng

10 năm nay đến tháng 3 năm sau mới đến kỳ nhận lãi. Do đó , Doanh nghiệp cần phải

hạch toán và ghi nhận trước lãi tiền gửi trung bình tháng 10,11,12 vào tứng tháng thì BCTC

năm trước, chứ không phải là đến tháng 3 mới ghi nhận toàn bộ lãi tiền gửi 6 tháng vào tài

khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

 1. Về chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp không hạch toán lãi vay đủ và đúng. Không kết chuyển toàn bộ chi phí

quản lý doanh nghiệp vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nó được treo lại một

phần trên bảng cân đối kế toán.

 1. Về ghi sai chi phí sửa chữa, duy trì Tài sản cố định hoạt động bình thường

vào nguyên giá TSCĐ

Kế toán cần chú ý chỉ những chi phí sửa chữa, cải tạo nâng cấp TCSĐ làm tăng công suất

sử dụng hoặc làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất… thì mới ghi tăng nguyên giá

TSCĐ và trích khấu hao nguyên giá. Do đó, kế toán có thể ghi sai các chi phí sửa chữa, duy trì

cho TSCĐ hoạt động bình thường vào nguyên giá TSCĐ và các chi phí này Doanh nghiệp phải

hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

 1. Về phương pháp khấu hao TSCĐ không đúng

Khi doanh nghiệp thay đổi phương pháp hấu hao khi không có bằng chứng cho thấy có sự thay

đổi về cách thức sử dụng và thu hồi tài sản, nhằm tăng/giảm con số chi phí phải khấu hao

trong năm, dẫn đến việc tăng lãi/giảm lỗ trên Báo cáo kết quả kinh doanh, làm sai lệch

Báo cáo tài chính.

Hoặc có một số doanh nghiệp sản xuất: Máy móc hoạt động dưới công suất,

 1. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu vượt định mức

Khi tính giá thành một số doanh nghiệp tính không chính xác vì: không xác định được

định mức và định mức có quan nhà nước khác với số phát sinh thực tế. Điều đó dẫn

đến: xác định Nguyên vật liệu trong định mức và ngoài định mức không được rõ ràng.

 1. Về doanh thu được ghi nhận theo tiến độ hay thời điểm hoàn thành

Thường ở các doanh nghiệp dịch vụ, doanh thu khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể xảy ra sai sót.

 1. Về doanh thu từ cổ phiếu khi lập báo cáo kết quả kinh doanh

Có những doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ cổ phiếu được nhận do công ty cổ phần

phát hành thêm cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, và trả cổ tức bằng cổ phiếu, trong khi

doanh nghiệp không được nhận tiền mặt, đó là không chính xác. Vì khi công ty cổ phần

trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực chất vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần không giảm,

không có luồng tiền ra, theo đó phần sở hữu của nhà đầu tư trong vốn chủ sở hữu của

công ty cổ phần không thay đổi và như vậy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ cổ phiếu

được nhận là doanh thu ảo tại thời điểm nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

đào tạo kế toán thực hành ở thanh hóa Khi làm báo cáo kết quả kinh doanh bạn thường mắc phải những lỗi gì và cách khắc phục như thế
đào tạo kế toán thực hành ở thanh hóa
 1. Về ghi nhận doanh thu tại doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư

Doanh thu trong lập báo cáo kết quả kinh doanh công ty dịch vụ Bất động sản

Đối với doanh nghiệp bất động sản thì phải áp dụng chuẩn mực kế toán số 05: Bất

động sản đầu tư. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp bất động sản áp dụng chuẩn mực

về hợp đồng xây dựng (ghi nhận doanh thu theo tiến độ, tương tự nhà thầu xây dựng),

như vậy đã ghi nhận sai doanh thu làm dẫn tới sai lệch Báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh, và Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố chi phối quyết định

của các nhà đầu tư nên xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp Bất động sản muốn

làm đẹp báo cáo không tuân thủ đúng việc áp dụng chuẩn mực kế toán.

 1. Về dự phòng các khoản phải thu: xác định thời điểm, hướng dẫn và áp dụng thực tế

Ở một số công ty nước ngoài, thường được áp dụng chính sách của Tập đoàn vào việc

lập dự phòng phải thu. Tuy nhiên, theo quy định của chi phí hợp lý, hợp lệ trong quyết toán

Thuế của Việt Nam đang áp dụng thì việc trích lập dự phòng phải theo TT 48/2019/TT-BTC.

Một số doanh nghiệp trích lập dự phòng lớn hơn số được trích lập của TT 48 nên khi quyết

toán Thuế các doanh nghiệp phải tính lại phần chi phí lập dự phòng này.

 1. Liên quan đến các vấn đề của doanh nghiệp FDI – Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Xác định đồng tiền hạch toán VND hay USD; Tỷ giá hạch toán, Tỷ giá thực tế, Thời điểm ghi

nhận hàng Nhập khẩu/Xuất Khẩu,… Khi kế toán ghi nhận sai sót cũng đồng nghĩa với việc

làm sai lệch báo cáo kết quả kinh doanh, cụ thể là:

Ghi nhận tỷ giá trong việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa là vấn đề hay bị sai sót. Thông

thường kế toán hay ghi nhận tỷ giá theo ngày trên Invoice hay tờ khai hải quan. Việc ghi nhận

phải theo Incoterm là theo điều khoản nào, thời gian trên Incoterm là hàng hóa được chuyển

khi nào thì lúc đó mới được phép ghi nhận.

Trung tâm kế toán ở Thanh Hóa

Trường hợp sai trong việc ghi nhận tỷ giá của khoản nhận trước của người mua và khoản trả

trước cho người bán. Theo quy định của TT 200 thì dùng tỷ giá thực tế ngày trả tiền trước để

tính doanh thu hay giá vốn hàng hóa tương ứng với phần trả trước. Không dùng tỷ giá giao

dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập của kỳ.

Trên đây là bài viết chia sẽ thông tin về các lỗi thường gặp khi làm báo cáo kết quả kinh

doanh và cách khắc phục những lỗi đó, hi vọng bài viết mang lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Chúc các bạn thành công!

đào tạo kế toán thực hành ở thanh hóa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

đào tạo kế toán thực hành ở thanh hóa

Lop day ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tam day kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Nơi dạy kế toán tại Thanh Hóa

Trung tam day kế toan thuc te tai Thanh Hoa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo