6 hàm thường dùng trong nghiệp vụ kế toán kiểm toán

Học tin học tại Thanh Hóa

6 hàm thường dùng trong nghiệp vụ kế toán kiểm toán

 1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)
 2. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp:= SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng:Nhân các thành phần tương ứng trong các mảng đã cho và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

 • Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!
 • Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng không có dạng số là số không.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

 

 1. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng các ô có giá trị số trong vùng tính tổng mà có ô tương ứng cùng một hàng thuộc vùng điều kiện thỏa điều kiện đặt ra. Điều kiện phải được miêu tả dưới dạng chuỗi (đặt điều kiện trong “dấu ngoặc kép”) và bắt đầu bởi các toán tử >,>=,<,<=,=,<>.

Lưu ý:

 • Nếu vùng điều kiện trùng với vùng tính tổng, chúng ta chỉ không cần phải nhập vùng tính tổng vào công thức. Khi đó, cú pháp của hàm SUMIF sẽ trở thành như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện).Ví dụ: tính tổng doanh số khách hàng doanh thu trên 1 tỷ.

 1. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện n, điều kiện n)

Công dụng:Tính tổng theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Lưu ý:Sumifs có nhiều ưu điểm hơn Sumif: trả về vùng dữ liệu sum khi làm truy soát, (Ctrl+[), thao tác trên cùng một worksheet

 

 1. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp:= VLOOKUP(Giá trị dò tìm,Bảng dò tìm,Số thứ tự cột dò tìm,Kiểu dò tìm)

Công dụng:Tìm kiếm giá trị từ bảng dò tìm theo chiều dọc.

 • Kiểu dò tìm = 0 hoặc FALSE: dò tìm chính xác, nếu không tìm thấy sẽ trả về lỗi #N/A.
 • Kiểu dò tìm = 1 hoặc TRUE: dò tìm gần đúng, khi đó hàm sẽ lấy giá trị lớn nhất gần bằng giá trị dò tìm nhưng nhỏ hơn giá trị dò tìm. Dữ liệu ở cột dò tìm phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 • Ngược lại với hàm VLOOKUP là hàm HLOOKUP (Horizontal lookup), tức là dò tìm theo chiều ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 & vlookup = 100

 

 1. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)
 2. Hàm MID()

– Cấu trúc của hàm Mid() trong ExcelMID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, [Số ký tự])

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để lấy ra n ký tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí bắt đầu được chỉ định Giải thích:

 • Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để lấy n ký tự từ trong chuỗi đã cho
 • Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ ngay vị trí bắt đầu của Chuỗi đã cho.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc hanh kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() sẽ lấy ra 9 ký tự từ vị trí bắt đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc hanh kiem toan”.

 1. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng:Hàm Len() dùng để đếm chiều dài (số ký tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

 • Chuỗi:Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() sẽ đếm tổng số ký tự của chuỗi “ZaloPay”.

 1. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký tự)

– Chức năng: để lấy ra ký tự bên trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

 1. Hàm MID
 • Cấu trúc:=MID(chuỗi,số ký tự bắt đầu, tổng số ký tự muốn lấy)
 • Chức năng:lấy các ký tự nằm « giữa » chuỗi
 • Ví dụ:

=MID(“2018/05/19”,6,2) sẽ trả kết quả là 05

 1. Hàm TRIM

– Cấu trúc:=TRIM(chuỗi ký tự)

– Chức năng:Loại bỏ các khoảng trắng thừa trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) sẽ cho kết quả là ZaloPay.

 1. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR)

 2. Hàm IF

Cú Pháp:IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

 1. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(giá trị, giá trị nếu lỗi)

Công dụng: Nếu biểu thức giá trị không tạo ra một lỗi, IFERROR() trả về kết quả của biểu thức; còn nếu không, nó sẽ trả về giá trị nếu lỗi (là chuỗi rỗng hoặc một thông báo lỗi).

 1. Kết hợp IFERROR và VLOOKUP

=IFERROR(VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tìm 1, số cột tìm 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm, vùng tìm 2, số cột tìm 2,0)

 1. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

 1. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng:Hàm này dùng để đếm các ô chứadữ liệu kiểu sốtrong dãy

Với các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

 1. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng:Đếm tất cả các ô chứadữ liệu.

 1. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng:Hàm này có chức năng đếm các ô chứadữ liệu kiểu sốtheo một điều kiện cho trước.

Các tham số: – Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

 1. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng:Hàm này dùng để đếm tổng số ô thỏa điều kiện yêu cầu

Nếu bạn là một dân văn phòng, muốn nâng cao hiệu suất công việc thì đừng bỏ qua các khóa học của trung tâm ATC!

 • Nếu bạn là người chưa từng làm quen với máy tính, chưa biết gì về tin học muốn tìm một khóa học để thành thạo các kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng.
 • Nếu bạn là một dân văn phòng, muốn nâng cao hiệu suất công việc thì đừng bỏ qua các khóa học của trung tâm ATC!

Liên hệ Chuyên viên Tư vấn:

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC- THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Học tin học tại Thanh Hóa

Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, Cách Bưu Điện Tỉnh 1km về phía Đông hướng đi BigC)

Thử tìm hiểu nhé!

Các bạn quan tâm đến khóa học tin học văn phòng của ATC vui lòng xem chi tiết khóa học:

Trung tâm tin học ở Thanh Hóa

Học tin học tại Thanh Hóa

Học tin học văn phòng cấp tốc ở Thanh Hóa

Học tin học văn phòng cấp tốc tại Thanh Hóa

Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

Trung tâm dạy tin học văn phòng ở Thanh Hóa

Học tin học tại Thanh Hóa

Trung tâm tin học tại Thanh Hóa

Trung tâm tin học tại Thanh Hóa

Trung tâm tin học văn phòng tại Thanh Hóa

Địa chỉ trung tâm tin học ở Thanh Hóa

Địa chỉ trung tâm tin học tại Thanh Hóa

Địa chỉ trung tâm tin học văn phòng tại Thanh Hóa

Địa chỉ trung tâm tin học văn phòng ở Thanh Hóa

Trung tâm tin học ở Thanh Hóa

Học tin học văn phòng tại Thanh Hóa

Học tin học văn phòng cấp tốc ở Thanh Hóa

Trung tâm tin học ở Thanh Hóa

 

Học tin học tại Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961.815.368 0948.815.368 Chat facebook Z Chat zalo